This page and its documents are meant for the purpose of publishing certain information for the Dutch authorities and will therefore be in Dutch.

In het volgende document staan alle gegevens vermeld die nodig zijn om te voldoen aan de eisen voor de culturele ANBI-status:

CeltCast ANBI-documentatie

Stichting CeltCast heeft ten doel:
a. de promotie van de oud Europese historische cultuur en de moderne evolutie hiervan, in de ruimste zin van het woord, vanuit Europees verband met wereldwijd bereik, dit met als einddoel het bevorderen van de sociale cohesie door het in stand houden, verspreiden en vergroten van de Folk scene;

b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting CeltCast tracht haar doel onder meer te bereiken door:
Het via multimediale journalistiek en streaming, organiseren van educatief en recreatief entertainment en het leggen en onderhouden van verbindingen tussen artiesten (in de muziek, dan en re-enactment) en platforms (bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – live social media events, fantasy-festivals, awards en balfolk-bals). Educatie in onder andere ambacht en muziekinstrumenten.
De stichting beoogt niet het maken van winst.